Lovlige elektriske løbehjul

Lidt om “farerne” ved løbehjul

Folketinget har netop vedtaget, at elektriske løbehjul nu er lovlige på offentlig vej i Danmark. De må køre op til 20 kilometer i timen, og skal opføre sig som om de er en cykel. Altså på cykelsti, hvis den forefindes, og ellers på vej. De skal køre med tændt lys for og bag i både dagtimerne og ved nattetid, og man skal være fyldt 15 år eller i selskab med en voksen, for at køre på dem.

Op til vedtagelsen af loven – og især i tiden derefter – har mange udtalt sig negativt om konsekvenserne ved at lukke løbehjul ud på cykelstien, og vi har et par kommentarer hertil:

1. ”Der er ikke plads på cykelstien til flere trafikanter”
I vores øjne handler det ikke om pladsen på cykelstien. Det handler om at få flest mulige mennesker ud af bilerne og over i en transportform, som er mere miljøvenlig. Ved at tillade løbehjul giver vi pendlere, som ikke bryder sig om at cykle, et alternativ, som kan bruges både direkte fra hjem til arbejde og via offentlige transportmidler.

2. ”En fodgænger er blevet slået ihjel i Madrid”
Ja, det er korrekt, at der er sket en sørgelig ulykke i Madrid med et løbehjul, og det er naturligvis vildt tragisk. Men i Madrid kører de ikke på cykelstier. De kører på fortovet, og hvis det var der, vi skulle køre i Danmark, så ville vi også være imod den nye lov.

3. ”Nogle rapporter har påvist, at elektriske løbehjul har været involveret i uheld i Frankrig.”
Ja, men det er ikke relevant i Danmark, for her har vi jo cykelstier, som elløbehjulene kan køre på. Det er derfor lige så sikkert at køre på elektrisk løbehjul som at cykle.

Der blev i øvrigt slået 27 cyklister ihjel i Danmark i 2017*, men det har jo ikke fået røster til at foreslå et forbud mod cykler – eller at de skal væk fra cykelstien?

4. ”De er farlige, fordi de ikke siger noget”
Det er rigtigt. Elektriske løbehjul er lydløse, og kan være svære at spotte, når de kommer bagfra. Men det er cykler jo også.

Når man måler farten på cykelstierne, ligger den som gennemsnit på 21-22 kilometer i timen. Løbehjulene passer derfor fint ind i rytmen, og de fylder faktisk mindre end en almindelig cykel, for slet ikke at tale om ladcykler og andre af de nyere køretøjer, som vi er så heldige at være beriget med.

Vi skal hellere tale om at udvide cykelstierne, end at holde nogen fra at køre på dem.

* kilde: Danmarks Statistik

 

Læs Færdselsstyrelsens regler for elektriske løbehjul her.